Com podem mantenir la identitat del poble quan, precisament allò que ens defineix, fa que els grans creixements urbanístics s’hagin de produir a les zones més perifèriques? Quin hauria de ser el plantejament per aconseguir la màxima integració de la nova ciutadania que ens arriba?

I és que el territori ajuda a la cohesió social, a fer desaparèixer les desigualtats i a fomentar les relacions interpersonals. Apostem per un model de municipi on el centre històric segueixi sent cabdal i esdevingui nucli de la vertebració del territori, ben relacionat amb els barris. Volem un poble, compacte i vertebrat en la convivència d’usos i amb espais públics de qualitat.

 

  1. Pensarem i dissenyarem espais públics amb perspectiva de gènere, evitant entorns i elements que provoquin inseguretat per a les dones tot eradicant la percepció d’inseguretat, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de recorreguts. Aconseguirem espais integradors, cívics i de convivència fomentant usos i activitats intergeneracionals i que fomentin la presència de gent diversa i que facilitin la mobilitat i el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana.
  2. Aplicarem les fases pendents de millora de la il·luminació de l’espai públic, carrers, places i parcs. Prioritzarem els eixos comercials i aquells espais que puguin acabar creant problemes de convivència ciutadana. Implementarem il·luminació intel·ligent, amb sensors, fent que de nit estigui a baixa intensitat però augmenti quan s’acosti alguna persona o vehicle.
  3. Incrementarem la neteja de la via pública i mantindrem els parcs de manera més digna per tal de potenciar-ne el seu ús en favor de la ciutadania.
  4. Crearem espais d’ombra en aquells parcs que no en disposin per tal de tenir zones d’estada i no només de pas i fomentar així punts de trobada agradables a l’espai públic per a tota la ciutadania.
  5. Incrementarem la transparència i implicarem més a la ciutadania en la presa de decisions, creant espais d’audiències públiques i periòdiques de seguiment d’obres i projectes i fent públics els calendaris d’afectacions d’obres públiques, que es realitzarà a l’inici del mandat, es publicarà al web municipal i a final de cada any es farà una auditoria pública del seu grau de compliment.