Ets una persona usuària dels equipaments de Sant Just? Esportius, culturals, educatius…

Segur que tens propostes per millorar els espais, la programació, els serveis i horaris.

Explica’ns què faries per tenir una xarxa d’equipaments de més qualitat.

Nosaltres proposem:

 1. El Mil·lenari. Ampliació dels habitatges a través de nova construcció i revisió i renovació, si s’escau, de les primeres promocions.
 2. Equipaments esportius, entesos com eines de cohesió social i foment de la salut personal:
  • Revisarem i auditarem l’estat del Centre Esportiu Municipal de la Bonaigua, tant del gimnàs com del pavelló. L’anàlisi i les propostes s’han de treballar des d’una perspectiva de gènere i conjuntament amb les persones i col·lectius que en fan ús per acabar establint unes propostes i un calendari d’execució realista en funció del finançament disponible.
  • Revisarem i auditarem l’estat de les instal·lacions del Camp de futbol. L’anàlisi i les propostes s’han de treballar des d’una perspectiva de gènere i conjuntament amb les persones i col·lectius que en fan ús i el veïnat per acabar establint unes propostes i un calendari d’execució realista en funció del finançament disponible. Les primeres actuacions podrien passar per un augment del nombre actual dels vestidors, una reforma dels existents i la instal·lació de seients a les graderies.
 3. Equipaments culturals
  • Rehabilitarem la Sala Gran de l’Ateneu per fer-la accessible a circuits culturals comarcals i nacionals i pugui tenir una programació estable de qualitat.
  • Racionalitzarem els espais de Can Ginestar i ampliarem la Biblioteca, en espais, personal i horaris.
  • Aplicarem les reformes estructurals necessàries pel seu bon funcionament al Centre Cívic Salvador Espriu i a La Vagoneta, reconvertit en un espai de creació, formació i exhibició d’arts visuals, imatge i fotografia.
  • Adquirirem un espai adequat a les necessitats de creadors i entitats culturals pel correcte desenvolupament de les seves activitats i magatzem, autogestionat i compartit, i que substitueixi també l’actual espai de magatzem de la Brigada vella
 4. Rehabilitarem Can Freixes per convertir-la en el centre de referència de la Promoció del municipi. Hi traslladarem les actuals oficines de Promoció Econòmica que es troben a Can Ginestar i crearem els espais adequats a les necessitats de formació per a persones aturades, per a la realització d’accions informatives i de foment de l’emprenedoria.