Els Ecobarris és una iniciativa que suposa l’aplicació de determinats paràmetres en la planificació, construcció i gestió urbanística. L’objectiu és optimitzar la demanda d’energia, reduir els consums, maximitzar la recollida selectiva, etc.

Aquesta filosofia porta a apostar decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del residu, impulsar el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, promoure una nova cultura de l’aigua i de l’aire i dur a terme una política integral de gestió del territori.

Eficiència energètica

 1. Elaborarem un Pla estratègic de millora energètica integral del municipi, amb un mapa local de potencial energètic renovable, prioritzant l’aprofitament solar, eòlic, de la biomassa i de la geotèrmia.
 2. Potenciarem les “Illes energètiques” fomentant mitjançant subvencions directes o bonificacions de l’impost d’obres, la incorporació d’energia solar tèrmica i altres mesures d’estalvi energètic als edificis construïts. Amb la instal·lació d’aquests sistemes d’aprofitament solar es genera autoconsum no només per un edifici sinó per tota la illa o, fins i tot, per a tot el barri.
 3. Treballarem amb la noves comercialitzadores energètiques públiques, com Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Volem fer la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l’energia 100% verda.
 4. Implementarem il·luminació intel·ligent, amb sensors, fent que de nit estigui a baixa intensitat però augmenti quan s’acosti alguna persona o vehicle. Una mesura que dóna més seguretat als vianants al mateix temps que suposa un estalvi d’energia i una reducció de la contaminació lumínica.
 5. Renovarem la flota de vehicles municipals apostant per les energies renovables i elèctriques 100%.

Gestió de residus

 1. Seguirem avançant cap al Residu Zero. Per això seguirem els acords presos al Consell Municipal de Medi Ambient i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Utilitzarem les noves tecnologies per fer una recollida més eficient i continuarem aplicant la recollida porta a porta comercial. Crearem campanyes de conscienciació i fomentarem sistemes de retorn i reutilització d’envasos, en col·laboració amb el sector comercial i de la restauració local.
 2. Augmentarem la freqüència de pas de la deixalleria mòbil pels diferents barris del poble.
 3. Seguirem aplicant descomptes en l’impost de circulació als vehicles impulsats amb energies renovables (ECO i ZERO) i farem gratuïta la zona blava per als vehicles elèctrics.

Gestió de l’aigua

 1. Volem recuperar la gestió de l’aigua per fer-la municipal de manera conjunta i coordinada amb la resta de municipis metropolitans, establint un sistema de gestió del cicle de l’aigua que garanteixi les inversions necessàries, que sigui sostenible econòmicament, que eviti el monopoli privat, que tendeixi a la gestió pública dels serveis i que garanteixi l’accés al recurs per a tothom.
 2. Elaborarem un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització d’aigües depurades o de menor qualitat per als usos que ho permetin –reg, neteja de vials, etc.
 3. Millorarem l’aprofitament d’aigües pluvials a diferents barris. Proposem, de manera consensuada amb la ciutadania, iniciar una prova pilot a Can Candeler donat que ja disposa d’un doble sistema d’aigua.
 4. Dissenyarem el nou barri de Torreblanca i els nous equipaments (Mas Lluí, nova pista del pavelló de La Bonaigua) amb aquest sistema d’aprofitament d’aigües pluvials i grises per aconseguir una millor gestió dels recursos naturals.